top of page

משקל סגולי וצפיפות חומרים

 

 

כשאנו שואלים, לדוגמא, 'מה כבד יותר גליצרין או שמן שקדים?' אין לכך כל משמעות, משום שאנו צריכים להתייחס לכמויות הגליצרין והשמן שאנו רוצים להשוות.       
 

לכן, בעזרת ידיעת צפיפות החומר, קרי, משקלו הסגולי, אנו יכולים לבצע השוואת משקלים בין חומרים שונים.

צפיפות מגודרת כמסה של החומר חלקי הנפח שלו, כלומר המקום שהוא תופס במרחב.

לצפיפות הזו קוראים גם בשם: "משקל סגולי".

 

oil in water.jpg

ההגדרה המדויקת של משקל סגולי עבור חומר כלשהו הינה:

היחס שבין משקל 1-סמ"ק של החומר לעומת משקל 1-סמ"ק של מים מזוקקים, בטמפ' של 1 מעלת צלזיוס.

על פי הגדרה זו המשקל הסגולי של מים הוא: 1 גרם לסמ"ק.

במילים אחרות, משקל סגולי הוא היחס בין הצפיפות של החומר לבין הצפיפות של המים באותה טמפרטורה.

על פי משקלו הסגולי של חומר או גוף נתון אנו יכולים להסיק על יכולת הציפה של אותו חומר ביחס לנוזל בו הוא שרוי.

חומרים בעלי משקל סגולי גדול משל הנוזל שבו הם שרויים - ישקעו בו.

חומרים בעלי משקל סגולי שווה לנוזל שבו הם שרויים - ירחפו בו.

ואילו חומרים בעלי משקל סגולי קטן משל נוזל שבו הם שרויים - יצופו על פני הנוזל.

לדוגמא:

אם ניקח מיכל ונמזוג לתוכו כוס שמן וכוס מים, השמן יצוף על פני המים, כי משקלו הסגולי נמוך יותר.
משקל סגולי, כפי שאמרנו, הוא המשקל של חומר מסוים, כשהוא ממלא יחידת נפח קבועה, כשסנטימטר מעוקב היא יחידת הנפח הסטנדרטית.

סנטימטר מעוקב של מים שוקלים גרם אחד, וסנטימטר מעוקב של שמן מעט פחות מזה, ולכן השמן יצוף על פני המים.

לא משנה עד כמה נערבב את השמן והמים בצורה מכאנית, בסופו של דבר הם ייפרדו, והשמן ישוב לצוף על פני המים.

חשוב להבין, דוגמא זו נכונה לנוזלים שאינם מסיסים זה בזה כמו בתמונה של השמן והמים.

עבור חומרים שמסיסים זה בזה, כמו לדוגמא אלכוהול ומים, לא תהינה שתי שכבות מובדלות אלא תיווצר תערובת אחידה, למרות ההבדל במשקלם הסגולי.
 

לפניכם רשימה של חומרי גלם מרכזיים ומשקלם הסגולי הממוצע:

אבץ  - 0.4

אלכוהול – 0.8

בוראקס – 0.85

גליצרין – 1.26

חימרים – 1.09
חמאות – 0.85
מים - 1

מלח גס – 0.8

מלח דק – 1.20

סודיום ביקרבונט (סודה לשתיה) – 0.69

שמנים – 0.9

שעוות דבורים – 0.95

 

 

על פי המשקל הסגולי ניתן לדעת את המשקל של נפח מסוים של חומר.

דוגמאות:

שמן צמחי - ליטר מים שוקל 1000 גרם ולשמן משקל סגולי של 0.9, לכן ליטר שמן ישקול 900 גרם.

מלח דק - מטר מעוקב של מים (1000 ליטר) שוקל 1000 ק"ג ולמלח דק משקל סגולי של 1.20, לכן מטר מעוקב של מלח דק ישקול 1200 ק"ג.

 

bottom of page