תוצרי דחיסה של אתילן אוקסיד עם ארלצלים.

אלו הם חומרים הידרופיליים. הפוליסורבטים מכונים במספרים. הנפוצים שבהם פוליסורבט 20 ופוליסורבט 80.
שימוש: מחליבים לא יוניים.

פוליסורבט 20

₪45.00מחיר