top of page

אלכוהול איכותי וטהור המיועד לשתיה, ממקור צמחי נקי מתירס

ריכוז: 96%

לשימוש להכנת טינקטורות ריפוי ושאר מיצויים המחייבים אלכוהול למאכל.
כשר

*אזהרה: הכוהל אינו מיועד לשתייה בצורה נקייה ועלול לגרום לנזקים חמורים.

אלכוהול צמחי טהור מתירס 96%

25.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים