SD-40 אלכוהול מפוגל בריכוז מלא.

נוזל נדיף, חסר צבע ודליק, מסיס במים.

מופק מתסיסה של סוכרים.

בקוסמטיקה משתמשים באלכוהול מפוגל, אלכהוהול מפוגל הוא אלכוהול שהוסיפו לו חומרים שונים על מנת לעשותו בלתי ראוי לשתיה.

לאלכוהול זה יש פחות ריח חריף מהאלכוהול הרפואי, ולכן, אידיאלי לשימוש כאלכוהול בבשמים.

SD-40 הוא אלכוהול שמפוגל בברוצין.


לא מיועד לשתיה!

ניתן לקבל אצלנו בהזמנה אישית את האלכוהול בכל ריכוז בהתאם לצורך הנדרש.

אלכוהול לבשמים 100% SDA40

₪39.00מחיר
בחרו את הנפח הרצוי

    Sgalgal - Simple & Easy