top of page

תמצית בושם מרוכזת בריח של מלון בראשית
ייעודית לשימוש בהכנת סבונים בשיטה הקרה ו/או החמה

התמצית אינה מזרזת טרייס ומאפשרת עבודה חלקה בהכנת הסבונים.
התמצית מתאימה גם לסבונים M&P

 

flash Point - נקודת הבזק: 64 מעלות

רוחות מדבר

19.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים