מתז לפתח בקבוק 24

בצבע לבן, שחור או טבעי

צבע וסוג המתז יהיו בהתאם למצוי במלאי

מתז 24

בחר את הכמות בהתאם למחיר

    Sgalgal - Simple & Easy