מתז לפתח בקבוק 20

בצבע לבן, שחור או טבעי

צבע וסוג המתז יהיו בהתאם למצוי במלאי

מתז 20

₪0.50מחיר

    Sgalgal - Simple & Easy